FESTIVALREGLEMENT HORIZONTOER

 •  Alle tijdens het festival genomen foto- en video-opnames zijn rechtenvrij en mogen voor promotie van het festival en/of commerciële doeleinden alleen gebruikt worden indien de organisatie hiervoor toestemming heeft verleend;
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies, vernielingen, diefstal etc. van voorwerpen, materialen, personen;
 • Het betreden van de schepen, het festivalterrein als het bijwonen van festivaloptredens is geheel voor eigen risico;
 • Opdrachten van medewerkers van het festival moet je direct opvolgen;
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs;
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken;
 • Alle bezoekers moeten zich kunnen legitimeren;
 • Bij ernstige overtreding van de wet of misdrijven wordt automatisch aangifte gedaan bij de politie!

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
 • Vuurwapens, messen of andere wapens in bezit te hebben;
 • Diefstal en vernielingen te plegen;
 • Goederen te verhandelen of te helen;
 • Geweld en/of intimidatie te gebruiken;
 • Overlast aan de directe omgeving te veroorzaken;
 • Bij andere niet eerder genoemde punten beslist de organisatie.